S tem spletnim mestom upravljamo podjetje Almadea d.o.o., Martinova ulica 67, 1000 Ljubljana, +38631385118, info@almadea.eu. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov opisuje, kako zbiramo, opravljamo, prenašamo in razkrivamo z vami povezane podatke. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z zakoni o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov, ki veljajo v Sloveniji in Evropskem gospodarskem prostoru.

Katere osebne podatke obdelujemo?

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, starost),
 • podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša elektronska poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili),
 • podatki, ki jih potrebujemo za dostavo naročenega ali kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, telefonska številka, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

Osebne podatke obdelujemo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša vprašanja in povpraševanja,
 • za potrebe izvršitve naročila, ko v spletni trgovini naročite želeni izdelek,
 • oglasnega obveščanja (pošiljanje elektronske pošte),
 • izvedba nagradnih iger, ki jih organizira Almadea d.o.o.
 • oglasno obveščanje na podlagi vam prilagojenih ponudb in sporočil, za oblikovanje in razvrščanje v uporabniške skupine, od katerih lahko vsaka prejema oglasno obveščanje z drugačno vsebino. Pri oblikovanju skupin spremljamo tudi posameznikovo aktivnost (kot npr. čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, katere vsebine ga zanimajo in odpiranje elektronskih poštnih sporočil) ter pogostnost preteklih nakupov,
 • za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti: izpolnjevanje davčnih, računovodskih in drugih pravnih obveznosti, uveljavljanje kakršnih koli pravnih zahtevkov in reševanje sporov,
 • občasno pozivanje k izpolnitvi ankete o zadovoljstvu,
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago),
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izvedbo naročila, ki ste ga pri nas oddali ali ker ste od nas želeli ponudbo,
 • ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico obdelamo običajno količino podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija,
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za določen namen, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju skupin),
 • podatke, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov, ki so nujni za delovanje posameznega spletnega mesta,
 • podatke, ki jih pridobimo z uporabo naprednejših piškotkov, za katere ste podali svojo privolitev,
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (primer bi lahko bil, ko vam pošljemo elektronsko pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi?

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oziroma do preklica te privolitve z vaše strani. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki so potrebni za obdelavo vašega naročila pri nas, hranimo še 5 let od izpolnitve naročila. Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, vam ne moremo dostaviti vaših naročenih izdelkov in izdati računa. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje pomeni nezmožnost dostave naročenih izdelkov in izdaje računa, vam bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja Almadea d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov, in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • računovodski servis,
 • vzdrževalci IT-sistemov,
 • ponudnik plačilnega sistema PayPal,
 • ponudniki storitev trženja,
 • ponudniki pošiljanja elektronskih poštnih sporočil.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke lahko posredujemo državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka iz njihove pristojnosti.

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki in kako lahko prekličete privolitev za obdelavo?

Glede osebnih podatkov lahko od nas kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke,
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem skupin ter razloge zanj kot tudi pomen in kaj taka obdelava pomeni za vas,
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki),
 • popravek netočnih osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave, kadar:
 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali,
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega oglaševanja, vključno z oblikovanjem skupin,
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Če ne želite več biti obveščeni o izdelkih, ki jih trži podjetje Almadea d.o.o. nam to sporočite na info@almadea.eu. ali na naslov Almadea, d.o.o., Martinova ulica 67, 1000 Ljubljana. Prav tako na ta naslov sporočite svoja vprašanja, pomisleke in zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 

Datum: 2. 11. 2019